Ingen

Fakta

Kontantpris pr. m² byggeret kr. 1.250,-

Oplysninger om ejendommen

Sagsnummer:
 
4254
Mulighed for parcelhusgrunde, tæt/lav byggeri eller en kombination

Nordmandshage
9370 Hals

BYGGERETTER I NYT SPÆNDENDE BOLIGOMRÅDE I DEN ØSTLIGE DEL AF HALS | EFTERTRAGTET BELIGGENHED LIGE VED HALS GOLFBANE OG TÆT VED LIMFJORDEN, INDKØBSMULIGHEDER, SKOLE, INSTITUTION M.V.

Attraktive byggeretter med mulighed flere anvendelsesmuligheder. Arkitekthuset Vodskov har udfærdiget tre forskellige dispositionsforslag – alle bestående af en indre og en ydre bebyggelse. Den indre bebyggelse er reserveret til et boligselskab.

SKITSEFORSLAG I
Det foreslås, at det ydre byggefelt udstykkes i 17 parceller fra 900 – 1.300 m²
Der udlægges fællesareal på minimum 2.022 m² svarende til 10 % af grundens størrelse.

SKITSEFORSLAG II
Det foreslås, at der i det ydre byggefelt opføres 42 dobbelthuse á 103,5 m²
Der udlægges fællesareal på 3.033 m² svarende til 15 % af grundens størrelse.

SKITSEFORSLAG III
Det foreslås, at der i det ydre byggefelt opføres 34 boliger á 117 m².
Der udlægges fællesareal på 3.033 m² svarende til 15 % af grundens størrelse.

ANVENDELSESBESTEMMELSER
I henhold til kommuneplan, rammeområde 9.4.B8 er området, hvori ejendommen er beliggende, udlagt til følgende anvendelse: Boliger (åben-lav / tæt-lav / etage)

Ejer oplyser, at udarbejdelse af lokalplan forventes igangsat ultimo 2022.

I lokalplanen skal der i overgangen mod det åbne landskab og golfbanen tages hensyn til både udsigt og indpasning i landskabsbilledet. Beplantningsbælte mod golfbanen skal så vidt muligt bevares.

Der skal endvidere i lokalplanen sikres stiforbindelse langs den vestlige del af området fra Nordmandshage, så der skabes sammenhæng mellem byen og områderne nord for.

Download prospekt for ejendommen

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende os en besked her eller kontakte os på tlf. +45 7231 2000.
Sikker mail sendes til info@metropolerhverv.dk

DU FINDER OS HER
Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg

PERSONDATAPOLITIK
Metropol Erhvervs persondatapolitik findes her
Oplysning om behandling af personoplysninger findes her

 

Mød os også på: