Ingen

Fakta

Købesum:
Kr.
32.500.000
Afkast:
 
8,20 %
Årlig lejeindtægt:
Kr.
2.880.000
Årlige driftsudgifter:
Kr.
320.542
1. års afskrivninger:
Kr.
944.391
Ejendommen fungerer som domicil for Delika Aalborg A/S

Oplysninger om ejendommen

Sagsnummer:
 
4306
Opført:
 
2008
Erhversareal:
 
3.471 m2
Grundareal:
 
16.330 m2
Stort samlet grundareal giver mulighed for udvidelse af ejendommen

Middelfartvej 2
9220 Aalborg Ø

VELBELIGGENDE PRODUKTIONSEJENDOM MED SOLID LEJER | UOPSIGELIGT TIL 31.12.2031

EJENDOMMEN
Ejendommen er en produktionsejendom der fungerer som domicil for Delika Aalborg A/S, der er en del af Delika Food Group.

Ejendommen er bestående af en administrationsbygning med kontorer, mødelokaler, kantine og velfærdsfaciliteter samt en produktionsbygning indrettet med produktion, kølerum, fryserum og tilhørende lager.

Administrationsbygningen er opført med facade i røde mursten, træ/alu vinduer og sadeltag med valmede gavle belagt med tagpap. Fra bygningen er der direkte adgang til produktionsbygningen, der fremstår med facade i betonelementer og med built-up tag belagt med tagpap. Der er adgang til produktionen via to ramper med sluser.

Ejendommen fremstår i præsentabel og velvedligeholdt stand. Det store samlede grundareal giver endvidere god mulighed for udvidelse af ejendommen.

DELIKA AALBORG A/S
Lejer har haft domicil på ejendommen siden 2012, hvor lejemålet tog sin begyndelse – oprindeligt med en 10 års uopsigelighed, der senere blev forlænget med yderligere 10 år. Delika Aalborg A/S er det tidligere SØRWI, der blev stiftet i Aalborg i 1974, som blandt andet er kendt for ”Danmarks bedste rullepølse”. SØRWI blev i 2016 en del af Delika Food Group, men rullepølsen fremstilles fortsat på produktionsanlægget på Middelfartvej.

Delika Food Group A/S hæfter solidarisk for opfyldelsen af lejekontrakten som selvskyldnerkautionister.

UDENOMSAREALER
Ejendommens udenomsarealer er udlagt som asfaltbelagt tilkørsels-, parkerings-, vende- og oplagsplads samt græsbesåede arealer.

OMRÅDET
Ejendommen er beliggende i den østlige del af Aalborg i umiddelbar nærhed af Limfjorden og Aalborg Østhavn. Der er særdeles gode til- og frakørselsforhold til ejendommen, ligesom der er god synlighed og facadeeksponering mod Tranholmvej.

Download prospekt for ejendommen

Kontakt os

METROPOL ERHVERV
Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg | +45 7231 2000

SIKKER MAIL
Sikker mail kan sendes til info@metropolerhverv.dk

PERSONDATAPOLITIK
Metropol Erhvervs persondatapolitik findes her
Oplysning om behandling af personoplysninger findes her

HVIDVASKLOVEN
Oplysning om Hvidvaskloven findes her

 

Mød os også på: