Ingen

Fakta

Købesum:
Kr.
18.000.000
Årlige driftsudgifter:
Kr.
259.295
Projektmulighed | samlet byggeret på 6.074 m²

Oplysninger om ejendommen

Sagsnummer:
 
2585
Grundareal:
 
12.148 m2

Krebsen 6-8
9200 Aalborg SV

PROJEKTEJENDOM PÅ UNIK BELIGGENHED I AALBORGS CITY SYD

Ejendommen
Ejendommen er en projektejendom beliggende på attraktiv beliggenhed i City Syd på et 12.148 m2 stort grundareal og med en særdeles god facadeeksponering mod Vandmanden.

De nærmeste naboer er Elgiganten, Shoppen og Bauhaus etc., hvorfor området er yderst oplagt til opførelse af en eller flere større konceptbutikker.

Der findes i skrivende stund tre bygninger på grunden på hhv. 749 m², 1.345 m² og 135 m².

Jf. gældende lokalplan må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50 %.

Ny bebyggelse må opføres i 2 plan og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelse i området skal placeres min. 7,5 meter fra interne veje, dog min. 10 meter fra skel til Krebsen og Vægten og fra skel til stien mod sydvest.

Ejendommen sælges fri for lejere og er således til købers fulde disposition.

Opførelsesår
Ejendommene er opført i 1966 / 1967 / 1969.

Udenomsarealer
Udenomsarealerne er udlagt som asfaltbelagt tilkørsels- og parkeringsareal med omkringliggende beplantning.

Området
Ejendommen er beliggende særdeles attraktivt i Aalborg City Syd og ved Aalborg Storcenter. I området forefindes over 100 større og mindre detail- og specialbutikker, herunder en del større detailkæder. Området besøges hvert år af ca. 6 mio. handlende.

Området har de senere år været under markant positiv udvikling, og et stigende antal virksomheder har etableret sig / og etablerer sig i omegnen af City Syd. Blandt andet kan nævnes IKEA, der åbnede i foråret 2010.

I området forefindes desuden parcelhusbebyggelse, institutioner, værksteder m.fl.

Afstanden til motorvejstilkørsel i nord- og sydgående retning vurderes at være ca. 2 km.

Området er desuden særdeles velforsynet med busforbindelser til by og opland.

Download prospekt for ejendommen

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende os en besked her eller kontakte os på tlf. +45 7231 2000.
Sikker mail sendes til info@metropolerhverv.dk

DU FINDER OS HER
Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg
Europaplads 2, 7. etage, 8000 Aarhus C

PERSONDATAPOLITIK
Metropol Erhvervs persondatapolitik findes her
Oplysning om behandling af personoplysninger findes her

 

Mød os også på: